WAT zegt de
WETENSCHAP
OVER
SEKSUALITEIT?

Uit verschillende onderzoeken van De Munnik et al. (2017-2021) is gebleken dat wij als zorgprofessional het belangrijk vinden om seksualiteit en intimiteit te bespreken met onze patiënten.

Hieronder vind je de onderzoeken waar de training
Wat zegt de wetenschap over seksualiteit? zich op baseert.

Seksualiteit bespreken:
van wetenschap naar klinische praktijk
Hoe praktische vaardigheden de kwaliteit van
zorg ten aanzien van seksualiteit verbeteren

PDF

Sexual health counselling by Dutch HIV care providers:
A cross-sectional survey among physicians and nurses in the Netherlands

PDF

From intention to STI prevention:
An online questionnaire on barriers and facilitators for discussing sexual risk behaviour among HIV nurses

PDF

Let’s talk about sex:
A qualitative study exploring the experiences of HIV nurses when discussing sexual risk behaviours with HIV-positive men who have sex with men

PDF

Bespreken van seksualiteit en intimiteit
De taak van de verpleegkundig specialist?

PDF
MODELLEN
‍‍

Biopsychosociaal model

PDF

PLISSIT-model

PDF

Response Curve
Master & Johnson

PDF

Schaal van 1-10

PDF

Seksuele responscyclus
Basson

PDF

Weegschaal
Gianotten

PDF